Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM OP ONZE WEBSITE


Op onze school ‘Parasol’ verzorgen wij diverse taallessen voor alle leeftijden. Ook nemen wij erkende examens Nederlands als vreemde taal af (Europees referentiekader A2-C1) en bereiden onze leerlingen/studenten hierop voor. Particulier Nederlandstalig dagonderwijs en afstandsonderwijs via Skype of FaceTime behoren ook tot de mogelijkheden.

LESVARIANTEN


LOCATIES


Meest recente Blog Posts:

Positief inspectiebezoek

Op 11 en 12 februari 2016 heeft de Inspecteur, mevrouw D. Hombergen, een bezoek gebracht aan onze school voor Nederlandse Taal en Cultuur voor peuter-, basis- en voortgezet onderwijs. Het inspectierapport is nu in te lezen en we mogen met trots zeggen dat we wederom voldoen aan de kwaliteitseisen die de Inspectie stelt aan Nederlandstalige

Start inschrijving schooljaar 2017- 2018 – Abierto plazo de matrícula 2017-2018

Vanaf heden kunt u uw kind(eren) inschrijven voor volgend schooljaar via het aanmeldingsformulier op deze site (informatie – aanmeldingsformulieren). De prijzen op de site zijn nog niet aangepast. Deze kunt u opvragen via: nscds.algemeen@gmail.com Hier kunt u meer lezen over de lessen die wij aanbieden aan kinderen en volwassenen:

AVISO LEGAL

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero de titularidad ASOCIACIÓN PARASOL COSTA DEL SOL con la finalidad de poder gestionar su solicitud.
Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, se podrán utilizar sus datos personales para mantenerle informado de noticias y novedades relacionadas con sus servicios.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@nscds.nl o bien mediante escrito dirigido a ASOCIACION PARASOL COSTA DEL SOL, TORREMOLINOS (MALAGA), C.P. 29620, PLAZA COSTA DEL SOL, EDIF. FLORIDA, 5, 3ºD, acompañando fotocopia de su D.N.I.”

LEGAL NOTICE

“Compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13th December on the Personal Data Protection, we inform you that by completing this form, your personal data will be stored and processed in a file owned by ASOCIACION PARASOL COSTA DEL SOL, with the aim of handling your order.
Also, unless you explicitly express otherwise, we may use your personal data to keep you informed of news and developments related to our services.

We also inform you the possibility of exercising rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data by email info@nscds.nl or by letter addressed to ASOCIACION PARASOL COSTA DEL SOL, TORREMOLINOS (MALAGA), C.P. 29620, PLAZA COSTA DEL SOL, EDIF. FLORIDA, 5, 3ºD, beside a copy of identity card/passport.”