Positief inspectiebezoek

Op 11 en 12 februari 2016 heeft de Inspecteur, mevrouw D. Hombergen, een bezoek gebracht aan onze school voor Nederlandse Taal en Cultuur voor peuter-, basis- en voortgezet onderwijs.

Het inspectierapport is nu in te lezen en we mogen met trots zeggen dat we wederom voldoen aan de kwaliteitseisen die de Inspectie stelt aan Nederlandstalige scholen in het buitenland.

De inspecteur gaf onder andere aan: “NTC Parasol biedt ‘onderwijs op maat’ en iedere leerling kan op zijn/haar niveau en tempo onderwijs bij hen volgen. In samenspraak met de ouders wordt toegewerkt naar een geschikt eindniveau.”

Leave a Reply