NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS ANDALUSIË - ENSEÑANZA DE NEERLANDÉS ANDALUCÍA

  • Groepslessen nederlandse taal en cultuur voor 3-18-jarigen (op locatie, door ntc parasol)
  • Online nederlands taalonderwijs (privé, kinderen en volwassenen, alle niveaus, door zigtema idiomas)
  • Opvang op zaterdagochtend voor 1-3-jarigen (spaans-nederlands) nieuw! (door zigtema idiomas)
  • Lesbegeleiding (alle vakken basisonderwijs) bij tijdelijk verblijf in spanje (door zigtema idiomas)
  • Voorbereiding (online) en afname europese examens nederlands – cnavt – (a2-c1) (door zigtema idiomas en ntc parasol)
  • Voorbereiding (online) en afname cambridge examens nederlands (door zigtema idiomas)
  • Voorbereiding op inburgeringsexamen (online) (door zigtema idiomas)
  • Onderwijskundig advies en taaldiensten (door zigtema idiomas)

Contact: hester zigtema t: (+) 649 335 336 e: nscds.algemeen@gmail.com