Aanmeldingsformulieren

Velden gemarkeerd met een (*) zijn nodig.
Achternaam leerling (*)

Voornaam leerling (*)

Geboortedatum (*)

Leeftijd op 1 oktober van het betreffende schooljaar (*)

Nationaliteit

Naam en beroep ouders (*)

Taal die thuis voornamelijk gesproken wordt (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoon thuis

Mobiel nummer (*)

Email (*)

(Medische) bijzonderheden (bijv. allergieën)LOCATIE:
Geef uw keuze weer met een x:
Torremolinos (Holland Huis) Donderdag 17.00-19.00 uur.Marbella (Elviria) (Colegio Alborán) Maandag 17.00-19.00 uur.Torremolinos (Holland Huis) Zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Donderdag 17.00-19.00 uur.
Locatie: Torremolinos.Holland Huis.
(Nederlands taal-en cultuuronderwijs voor 3-18 jarigen).
Kosten: 475,- € per leerling per schooljaar waarvan 50,- € inschrijfkosten.

Maandag 17.00-19.00 uur.
Locatie: Marbella (Elviria).Colegio Alborán.
(Nederlands taal-en cultuuronderwijs voor Nederlandstalige leerlingen van deze school).
Kosten: 475,- € per leerling per schooljaar waarvan 50,- € inschrijfkosten.

Zaterdag van 10.00 uur – 13.00 uur, 2-3 x per maand.
Locatie: Torremolinos.Holland Huis.
(Nederlands taal-en cultuuronderwijs voor 3-18 jarigen).
Kosten: 475,- € per leerling per schooljaar waarvan 50,- € inschrijfkosten.

NB.:

Bij onvoldoende aanmeldingen worden andere lesopties bekeken;
Betaling volledige schoolgeldbedrag aan het begin van het schooljaar, betaling inschrijfkosten bij aanmelding;
Eventuele uitzonderingen op betaalwijze: in overleg met directie.
Geen restitutie mogelijk bij voortijdig stopzetten inschrijving;


Bankgegevens school: TARGO BANK, Torremolinos: 0216 1392 41060004308 1
IBAN: ES85 0216 1392 4106 0004 3081, BIC: CMCIESMM.
Ten name van Asociación Parasol Costa del Sol.
Met vermelding van de naam van de leerling(en) en met betalingskenmerk: donación.
De bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Contactgegevens school: W.: www.nscds.nl, E.: INFO@NSCDS.NL, T.: (+34) 649 335 336
Postadres: Plaza Costa del Sol, 5 – Edificio Florida 3º-D, 29620 Torremolinos (Málaga)

 

AVISO LEGAL
“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente
formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero de
titularidad ASOCIACIÓN PARASOL COSTA DEL SOL con la finalidad de poder gestionar su
solicitud.
Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, se podrán utilizar sus datos
personales para mantenerle informado de noticias y novedades relacionadas con sus servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a INFO@NSCDS.NL o bien mediante escrito dirigido a ASOCIACION PARASOL COSTA DEL SOL, TORREMOLINOS (MALAGA), C.P. 29620, PLAZA COSTA DEL SOL, EDIF. FLORIDA, 5, 3ºD, acompañando fotocopia de su D.N.I.”

LEGAL NOTICE
“Compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13th December on the Personal Data Protection,
we inform you that by completing this form, your personal data will be stored and processed in a file owned by ASOCIACION PARASOL COSTA DEL SOL, with the aim of handling your order.
Also, unless you explicitly express otherwise, we may use your personal data to keep you informed
of news and developments related to our services.
We also inform you the possibility of exercising rights of access, rectification, cancellation and
opposition of your personal data by email INFO@NSCDS.NL or by letter addressed to ASOCIACION PARASOL COSTA DEL SOL, TORREMOLINOS (MALAGA), C.P. 29620,
PLAZA COSTA DEL SOL, EDIF. FLORIDA, 5, 3ºD, beside a copy of identity card/passport.”