NTC-BASISONDERWIJS

In groep 1 en 2 (4 -6 jaar) werken wij thematisch.

In deze groepen ligt vooral de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling.
Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen en spreken en expressie.

Vanaf groep 2 maken de leerlingen een start met de letters en klanken (methodiek José Schraven, 2009), zodat zij al voorbereid zijn als ze naar groep 3 gaan waar ze gaan leren lezen en schrijven in het Nederlands.

In groep 3 wordt een start gemaakt met het lezen en schrijven. In schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt op de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast geven we ook veel aandacht aan spreken, luisteren en expressie. Het klankonderwijs is in groep 3 een zeer belangrijk onderdeel van ons lesprogramma (Schraven, 2009).

De groepen 4 tot en met 8 werken uit de methode Taal Op Maat, een complete methode
voor alle taalonderdelen. In deze groepen wordt de (werkwoord)spelling en grammatica steeds belangrijker; hier besteden wij dan ook extra aandacht aan.

Vanaf groep 3 nemen wij Cito-toetsen af.