NTC-PEUTERONDERWIJS

Vanaf tweeënhalf jaar kunnen leerlingen ons onderwijs volgen. Er kan ook gedurende het schooljaar gestart worden met de lessen. Op onze locatie in Torremolinos hebben wij op dit moment een aparte peuter-kleutergroep op de zaterdagochtend.

Wij werken aan de hand van het peuterprogramma ‘Voorsprong’, dat veel aandacht geeft aan woordenschat en interactieve activiteiten. De peuters werken bovendien thematisch en krijgen daartoe werkbladen en groepsactiviteiten die toewerken naar de tussendoelen beginnende geletterdheid.