NTC-PEUTERONDERWIJS

Vanaf drie jaar kunnen leerlingen ons onderwijs volgen. Als een kind gedurende het schooljaar drie jaar wordt, kan ook tussentijds gestart worden met de lessen. Op onze locatie in Torremolinos hebben wij op dit moment een aparte peutergroep op de zaterdagochtend.

Wij werken aan de hand van het peuterprogramma ‘Voorsprong’, dat veel aandacht geeft aan woordenschat en interactieve activiteiten. De peuters werken bovendien thematisch en krijgen daartoe werkbladen en groepsactiviteiten die toewerken naar de tussendoelen beginnende geletterdheid.