Informatie

Wat is een NTC –school?

NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Deze vakken worden door ons gegeven. Wij zijn aangesloten bij Stichting NOB voor NTC basis- en voortgezet onderwijs (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en worden gecontroleerd door de Nederlandse Inspectie voor Onderwijs.

Zijn jullie een commerciële instelling?

Nee, wij beogen geen winst en zijn voor onze inkomsten afhankelijk van ouderbijdragen. We zijn een Nederlandse Stichting en een Spaanse Vereniging. Onze school wordt geleid door een bestuur en een directeur.

Hoe kan ik het beste contact opnemen met jullie school?

Via e-mail: nscds.algemeen@gmail.com of telefonisch: (+34) 649 335 336. De contactpersoon is Hester Zigtema.

Wat zijn de kosten voor jullie onderwijs?

In Torremolinos en Elviria zijn de kosten voor de reguliere groepen 475 euro voor een schooljaar (2,5-18 jarigen), waarvan 50 euro inschrijfgeld.

Prijzen voor onze dependance voor afstandsonderwijs (les via skype) worden op aanvraag gegeven.

Het schoolgeldbedrag dient aan het begin van het schooljaar betaald te worden en teruggave is niet mogelijk.

Waar wordt lesgegeven en op welke dagen?

Torremolinos

Donderdag 17.00-19.00 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Marbella (Elviria)

Maandag 17.00-19.00 uur (Colegio Alborán)

Uit welke groepen bestaat het Nederlands basisonderwijssysteem en welke leeftijden horen daarbij?

groep 0 (3 jaar)

groep 1 (4 jaar)

groep 2 (5 en 6 jarigen)

groep 3 (6 en 7 jarigen)

groep 4 (7 en 8 jarigen)

groep 5 (8 en 9 jarigen)

groep 6 (9 en 10 jarigen)

groep 7 (10 en 11 jarigen)

groep 8 (11 en 12 jarigen)

NB.: Op een NTC school wordt naar het niveau van de leerling gekeken en minder naar de leeftijd. Leerlingen zijn twee- of meertalig, waardoor de verschillende talen vaak niet gelijk opgaan. Een leerling mag 1 tot 2 jaar achterlopen op leerlingen in Nederland.

Uit welke klassen en leeftijden bestaat het voortgezet onderwijs?

1e jaar (brugklas) – vanaf 12 jaar

2e jaar – 13 à 14 jaar

3e jaar – 14 à 15 jaar

4e jaar – 15 à 16 jaar (laatste jaar vmbo/t-havo)

5e jaar – 16 à 17 jaar (laatste jaar havo)

6e jaar – 17 à 18 jaar (het laatste jaar van het vwo)

Waarom is het belangrijk dat een kind Nederlands onderwijs in het buitenland volgt?

Om bij terugkeer in Nederland een goede aansluiting op het onderwijs te waarborgen, is het van belang de Nederlandse taal bij te houden. Wanneer kinderen weer willen deelnemen aan het Nederlandse onderwijs zonder al te grote achterstanden, zullen zij de Nederlandse taal op leeftijdsniveau moeten beheersen. Dit geldt ook voor een verdere loopbaan in het hoger onderwijs. Om toegelaten te worden aan een hogeschool of universiteit wordt geëist dat het kind een goed niveau van het Nederlands heeft. Voor studenten met een buitenlands diploma is in veel gevallen een certificaat Nederlands vereist. Dit kan vanaf 15 jaar via ons behaald worden (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, www.cnavt.org).

Ook is het van emotioneel belang voor het kind om de moedertaal bij te houden. Een goede beheersing van de moedertaal versterkt de eigen identiteit. Een verhuizing naar het buitenland, de overgang naar een (inter)nationale school en het spreken van een vreemde taal betekent voor het kind een grote verandering. Contacten met andere Nederlandssprekende kinderen, via lessen Nederlandse taal en cultuur, vergemakkelijkt de overgang naar het buitenland.

Een kind dat het Nederlands goed beheerst zal zich na terugkeer in Nederland sociaal en emotioneel sneller ‘thuis’ voelen.

Hoe kan ik als ouder bijdragen aan het bijhouden van het Nederlands?

Thuis zoveel mogelijk Nederlands spreken is belangrijk om de taal bij te houden;

Dagelijks voorlezen, of in ieder geval zo vaak als mogelijk is, en praten over de illustraties is zeer bevorderend voor het leren van een taal;

Spelen en bezig zijn met andere Nederlandstalige kinderen helpt ook goed bij het leren begrijpen en spreken van een taal;

Regelmatig kijken naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd’s en luisteren naar liedjes, verhaaltjes en sprookjes op cd’s;

Een abonnement op een kinder- of jeugdtijdschrift;

Ook internet kan hierbij een belangrijke taak vervullen.

Wat wordt bedoeld met R1, R2 en R3?

Leerlingen op een NTC-school hebben verschillende niveaus. De ene leerling heeft twee Nederlandstalige ouders, bij de andere leerling spreekt maar een van de ouders Nederlands of Vlaams. Het komt ook voor dat, hoewel een van de ouders Nederlandstalig is, er helemaal geen Nederlands thuis wordt gesproken. Hieronder volgt een uitleg van de richtingen:

NTC Richting 1: Gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast meestal nog een of meer andere talen. De woordenschat varieert en het schriftelijk taalgebruik is beïnvloed door het onderwijs in de dagschooltaal.

NTC Richting 2: Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Deze richting is niet primair gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen spreken thuis Nederlands, maar een andere taal is dominanter. Nadruk in NTC-onderwijs op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid.

NTC Richting 3: Het aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en het als nieuwe taal moeten aanleren.

NB.: Op een NTC school wordt naar het niveau van de leerling gekeken en minder naar de leeftijd. Leerlingen zijn twee- of meertalig, waardoor de verschillende talen vaak niet gelijk opgaan. Een leerling mag 1 tot 2 jaar achterlopen op leerlingen in Nederland.

Is een NTC –school een vervanging voor een dagschool?

Nee, leerlingen komen na de dagschool (lokale school of internationale school) naar onze locaties. Wij geven les na schooltijd en op zaterdagochtend. Worden Nederlandse feestdagen gevierd? Ja, wij vieren Sinterklaas en Koningsdag. Tijdens de lessen komt de Nederlandse cultuur ook regelmatig aan de orde. Op cultuurdagen proberen we ook de Belgische cultuur aan bod te laten komen.

Waarom is jullie onderwijs gericht op Nederland en niet op België?

NTC-onderwijs gaat uit van het Ministerie van Onderwijs in Nederland en hoewel wij proberen om ook aandacht te geven aan de Belgische cultuur voor onze Belgische leerlingen, staat dit belang bij ons niet voorop.

Zijn de leerkrachten bevoegd?

Ja, alle leerkrachten zijn volledig bevoegd. Bovendien volgen de leerkrachten regelmatig bijscholingscursussen.

Kan ik bij jullie school ook informatie krijgen over dagonderwijs aan de Costa del Sol?

Wij bieden zelf particulier Nederlandstalig dagonderwijs aan via onze dependance Zigtema Idiomas. Zie hiervoor ‘Overige Onderwijsvormen’ of neem contact op via nscds.algemeen@gmail.com
Verwijzen jullie door naar hulpverleners?
 Als wij zelf problemen signaleren zullen wij de ouders hiervan op de hoogte stellen en hen eventueel in contact brengen hulpverleners.

Ik wil graag informatie over afstandsonderwijs. Welke instantie kan mij daaraan helpen?

Dit verzorgt Zigtema Idiomas, meer informatie via nscds.algemeen@gmail.com, www.zigtema.com of kijk bij ‘Overige Onderwijsvormen’.

Kunnen bedrijven of particulieren als sponsor fungeren van uw school?

Dat kan zeker. Op dit moment kunt u onze school steunen door een banner te kopen. De prijs van een banner bedraagt €120,- per jaar en linkt door naar uw website. Wij denken dat een banner op onze website zeker uw bekendheid in Nederland, België en Spanje zal vergroten, én u steunt onze school!
Meer informatie vindt u ook op www.nscds.nl > U als > Sponsor.

Ik wil graag een donatie doen, hoe kan ik dat bewerkstelligen?

Wij zijn altijd blij met een donatie in welke vorm dan ook. U kunt het best contact opnemen via e-mail: nscds.algemeen@gmail.com