NTC-VOORTGEZET ONDERWIJS

Net als voor peuter- en basisonderwijs, zijn wij ook voor voortgezet onderwijs aangesloten bij Stichting NOB.

Het grootste gedeelte van de leerlingen werkt toe naar het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), dat vanaf 15 of 16 jaar bij ons op locatie kan worden afgelegd, op de niveaus A2-C1 (Europese referentiekaders, zie voor meer informatie: www.cnavt.org).

De methodes die wij inzetten voor voortgezet onderwijs zijn Op Niveau onderbouw en Tweede Fase; volgend schooljaar starten wij met de methode Nieuw Nederlands. Naast deze methodes maken wij bovendien gebruik van de werkboeken Taal op Niveau (voor alle taalonderdelen) en van de oefenexamens van CNaVT.