NTC-VOORTGEZET ONDERWIJS

Net als voor peuter- en basisonderwijs, zijn wij ook voor voortgezet onderwijs aangesloten bij Stichting NOB.

Het grootste gedeelte van de leerlingen werkt toe naar het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), dat vanaf 15 of 16 jaar bij ons op locatie kan worden afgelegd, op de niveaus A2-C1 (Europese referentiekaders, zie voor meer informatie: www.cnavt.org).

De methode die wij inzetten voor voortgezet onderwijs is Nieuw Nederlands en voor de NT2-leerlingen: Code Plus. Naast deze methodes maken wij bovendien gebruik van de werkboeken Taal op Niveau (voor alle taalonderdelen) en van de oefenexamens van CNaVT.