Welkom

Welkom op onze website


Op onze school ‘Parasol’ verzorgen wij diverse taallessen voor alle leeftijden. Ook nemen wij erkende examens Nederlands als vreemde taal af (Europees referentiekader A2-C1) en bereiden onze leerlingen/studenten hierop voor. Particulier Nederlandstalig dagonderwijs en afstandsonderwijs via Skype of FaceTime behoren ook tot de mogelijkheden. Meer informatie kunt u opvragen bij Hester Zigtema, nscds.algemeen@gmail.com.

Nuestro colegio ‘Parasol’ les ofrece varios cursos de idiomas para todas las edades. Además somos un centro oficial de exámenes de neerlandés como lengua extranjera (niveles europeos A2-C1). También ofrecemos clases particulares a diario (primaria, currículo neerlandés) y clases a distancia por Skype o FaceTime. Más información a través de Hester Zigtema, nscds.algemeen@gmail.com.

Voor informatie over onze lessen kunt u contact opnemen met Hester Zigtema via nscds.algemeen@gmail.com of 649 335 336

Momenteel hebben wij 2 leslocaties: Elviria (Colegio Alborán, maandagmiddag), Torremolinos (Holland Huis: donderdagmiddag en zaterdagochtend).

Onze Missie


De Nederlandse School Costa del Sol wil openstaan voor elke ouder en kind die de Nederlandse taal als een belangrijk onderdeel in hun leven zien. Voor nu en in de toekomst.

In een omgeving waarin de Spaanse taal vaak de leidende taal is, wil de Nederlandse School “Parasol” Costa del Sol voor ouders en kinderen mee bouwen aan een belangrijk fundament in hun leven.

Naast het taalaspect proberen we uit te dragen dat respect, verdraagzaamheid en solidariteit belangrijke waarden in het leven zijn. Vele van onze leerlingen zijn immers “immigranten” en moeten vanuit die positie hun leven opbouwen.

Als NTC-school werken wij toe naar een mogelijke instroom in het onderwijs in Nederland. Met veel plezier en energie proberen we in een kindvriendelijke omgeving onze leerlingen Nederlandstalig onderwijs te geven. Voor ons is het belangrijk dat ouders kritisch meedenken om samen het beste uit de kinderen te halen.