Ik wil een woning in Spanje kopen, wat moet ik doen?

Woning in Spanje kopen

Als u een woning in Spanje wilt kopen, bij Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Spanje, raden wij u aan de diensten in te huren van een advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje.

Volgens Félix Ruiz, advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje, komt het wel eens voor dat personen ervoor kiezen om niet de diensten van een vastgoed advocaat in Spanje in te huren en komen zo in fiscale of juridische problemen waar ze moeilijk uit komen.

Daarom willen we graag vanuit Welex de stappen uitleggen die plaats vinden op het moment dat u beslist heeft een woning in Spanje te kopen.

Ik wil een huis kopen in Spanje, wat moet ik doen?

Allereerst, uw vastgoed advocaat in Spanje zou moeten weten of het pand dat u in Spanje wilt kopen een nieuwbouw woning is of een woning die gezien wordt als tweede transmissie. En in het geval dat de woning nieuw is gebouwd, of het nu klaar is of niet.

In beiden gevallen is het noodzakelijk om de cliënt eerst te informeren over de belastingen en kosten die betrekking hebben bij de aankoop van het onroerend goed in Spanje.

Van Welex, advocaten gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje, leggen we hieronder uit de kosten en kosten waar u te maken zal hebben.

”Als we het Spaans belastingveld betreden, zien we dat als het een tweede overdracht is, overdrachtsbelasting wordt betaald, afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.

Bovendien zou de eerste 400.000 euro van de waarde van het onroerend goed in de regio Andalucía 8% zijn, de rest tot 700.000 tot 9% en waarden daar boven 10% zijn’‘, zegt Félix Ruiz, vastgoed advocaat in Spanje.

Hiertoe moeten de kosten van de notaris, die van het eigendom register en honoraria van uw advocaat toegevoegd worden om het pand deze op naam van de cliënt te registreren.

Dit zijn de initiële kosten die voortvloeien uit de aankoop van een onroerend goed in Spanje in het geval dat het een tweede overdracht betreft.

En als het een nieuw huis is, zijn de kosten dan anders?

In het geval van de koop van een nieuwbouw woning in Spanje, is de verkopen en promotor. Het huis is nooit bewoond en wordt gekocht, meestal wanneer het al klaar is of onder plan.

In deze gevallen zijn de verschuldigde belastingen:

  • Op staatsniveau zou 10% BTW van toepassing zijn op de waarde van de woning. De btw wordt betaald aan de promotor en bij elke betaling die plaats vindt.
  • Op regionaal niveau van Andalucía, zou 1,5% zegelrecht van toepassing zijn op de waarde van het onroerend goed. Dit zegelrecht wordt afgerekend aan het einde van de aankoop ‘s procedure in Spanje, na ondertekening van de aankoop ‘s acte.

Hiertoe moeten de kosten van de notaris, kosten van het eigendom ́s register en honoraria van uw advocaat toegevoegd moeten worden.

Bij aankoop van een nieuwbouw woning in Spanje hebben we dus niet te maken een de bovengenoemde schaal van overdrachtsbelasting.

Welke documenten moet een advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje aan de cliënt vragen?

In eerste instantie en ter identificatie, als de klant Spaans is, is hun Spaans ID voldoende.

“Echter, in ons advocatenkantoor in Spanje komt veel voor dat klanten niet-ingezetenen in Spanje zijn die willen een woning wensen te kopen in ons land. Dus het is noodzakelijk dat deze cliënt NIE nummer certificatie aanvraagt’’ voegt Félix Ruiz.

In het geval dat u geen NIE-nummer certificatie in Spanje heeft, biedt Welex de aanvraagservice aan om deze bureaucratische procedures voor de klant te voorkomen.

Als de koper genoeg tijd heeft in Spanje, is het raadzaam om een afspraak te maken met een Spaanse notaris om een volmacht te verkrijgen waarmee een dergelijk fiscaal identificatienummer kan worden aangevraagd, naast een legitieme kopie van zijn paspoort.

Als de cliënt in korte tijd terug naar zijn land moet terugkeren, is het noodzakelijk om naar een buitenlandse notaris in dat land van verblijf te gaan met een document geschreven door Welex, advocaten in Marbella. Deze notaris moet ook de Haagse Apostille voor dat document en voor een legitieme kopie van zijn paspoorten verkrijgen.

Daarnaast wordt u gevraagd niet alleen voor een energierekening. Maar ook documentatie die uw beroep en de origine van gelden bevestigd die u in Spanje wilt investeren. In principe is het een loonlijst, certificaat van uw bedrijf over uw beroep, Electra of water rekening van uw woon adres, Inkomstenbelasting, enz.

Welke documentatie moet u ondertekenen in het koop proces van een woning in Spanje?

De te ondertekenen documentatie kan zijn:

  • –  Reserveringsdocument
  • –  Privé koop contract
  • –  Aankoop acte

Geen van deze documenten zijn wettelijk verplicht, maar de aankoop acte in Spanje is van grootste belang als u een woning in Spanje wilt bezitten.

Wat is het reserveringsdocument in Spanje?

Dit is een pre-proces document waarin een klein bedrag wordt gegeven als reservering. Het idee van dit document is om de eigendom van de markt af te halen en het aankoop proces in de handen van professionele advocaten voor verdere herziening.

Na de ondertekening van het reserveringsdocument wordt binnen ongeveer een maand het privé koopcontract ondertekend.

Wat is een privé-koopcontract in Spanje?

In dit document worden de precieze voorwaarden voor de koop van verkoop van een woning in Spanje gespecificeerd.

Op het moment van ondertekening wordt een additioneel bedrag betaald voor het huis. Dit is meestal 10% van de waarde van het onroerend goed.

Een goede Nederlandstalige vastgoed advocaat in Spanje gespecialiseerd in de juridische koop begeleiding van onroerend goed in Spanje voert eerst een analyse van het pand voor de ondertekening van dit privé koopcontract om de nodige bepalingen om de transactie te perfectioneren.

Wat is een aankoop acte in Spanje?

Dit is de laatste handeling waarmee de koper de eigenaar wordt van het onroerend goed in Spanje.

Het is een plechtige handeling die wordt uitgevoerd voor een Spaanse notaris waar bij zowel de verkoper als de koper verschijnen.

Welke diensten biedt u een goede advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje?

In die zin, bij Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje, zijn we ons zeer bewust van het verkrijgen van duidelijke en snelle persoonsgegevens van de klant en relevant onderzoek van het onroerend goed in Spanje om de procedures te versnellen.

“Een goede advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding bij aankoop van onroerend goed in Spanje voert een analyse van het pand met alle informatie verzameld bij het eigendom ‘s register, bij de gemeente en het kadaster om te weten of het pand een geldige en eerlijke titel heeft om deze te kopen”, merkt
Félix Ruiz, uw vastgoed advocaat in Spanje.

Daarna brengt Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje, een rapport uit over het pand waarin alles uitlegt wat relevant is mbt de woning die men wilt kopen.

Dit rapport zal ‘groen’, ‘geel’ of ‘rood licht’ vermelden voor de koop van het pand in Spanje.

”Groene en rode lichten spreken voor zich. Het is echter op het moment dat de cliënt een ‘geel licht’ krijgt waarin een goede Nederlandstalige advocaat gespecialiseerd in de vastgoed transacties in Spanje de juiste beslissingen neemt, zodat de cliënt veilig is bij de aankoop van de woning”

Deze onvoorziene omstandigheden die moeten worden opgelost voordat de aankoop ‘s acte wordt ondertekend, kunnen bijvoorbeeld een embargo of belasting zijn die niet is betaald en in het eigendom ‘s register wordt weergegeven.

Tussen de ondertekening van het privé koop contract en de koopakte zijn er een reeks bureaucratische procedures die volledig noodzakelijk zijn om de transactie uit te kunnen voeren.

Welke procedures?

Vanuit Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om een bankrekening telematisch te openen bij een Spaanse bank, omdat het noodzakelijk zal zijn om de kosten van het onroerend goed in de toekomst te blijven handhaven.

Daarnaast wordt de klant geadviseerd om naar Spanje te reizen en het pand te bezoeken in de dagen voor de ondertekening van de aankoop ́s akte van het pand in Spanje om te controleren of alles in orde is.

Ook, alvorens de Spaanse aankoop ‘s acte te ondertekenen, voert een goede Nederlandstalige advocaat in Spanje van Welex, een nieuwe analyse van het onroerend goed uit om vast te stellen dat er geen incidenten zijn geweest sinds de ondertekening van het privé koop contract.

Als de zaken doorgaan zoals ze waren, zorgt de advocaat ervoor dat de inhoud van de akten een afspiegeling zal zijn van het privé koopcontract.

Welke aanvullende diensten biedt ons Nederlandstalige advocatenkantoor tijdens het proces van verkoop van een woning in Spanje?

Bij Welex, Nederlandstalige advocaten in Spanje, op het moment dat de cliënt naar ons land komt ter ondertekening van de aankoop ‘s acte, citeren we hem te registreren bij de Spaanse belastingdienst. Bovendien wordt de digitale handtekening verkregen omdat het de procedures op belastingniveau sterk vergemakkelijkt.

Weet u niet wat digitale handtekening is? Hier leggen we het u uit.

Maar dat is niet alles.

Bij Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje, weten we hoe vervelend het kan zijn de contracten af te sluiten met een energie en waterleverancier die een woning in Spanje nodig heeft.

Daarom bieden wij onze klanten deze dienstverlening. Ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje kan verantwoordelijk zijn voor het opmaken van de contracten en automatische “direct debits” betalingen van uw rekening mbt kosten zoals elektriciteit, water, gas, onroerendgoedbelasting, vuilnisheffig, gemeenschap van eigenaren etc.

Onze klanten moeten zich hierover geen zorgen te maken maar alleen te genieten van hun nieuwe woning in Spanje.

Wat moet ik doen na het ondertekenen van de aankoop ‘s acte in Spanje?

Na de ondertekening van de aankoop ‘s acte in Spanje is het proces voor de koper beëindigd. Voor Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje, is dat echter niet zo.

Dan is het tijd om de bovenstaande belastingen te betalen, afhankelijk van of het een tweede transmissie of nieuwbouw woning is in Spanje.

Hierna zullen onze professionele Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje verantwoordelijk zijn voor de registratie van het huis bij het eigendom ́s register op naam van de koper.

Hoe lang duurt dit proces?

Het hangt af van elke pand.

Echter, als er een woning die tijdens de analyse uitgevoerd door ons advocatenkantoor in Marbella geen juridische en fiscale problemen presenteert, zijn meestal de termijnen tussen de ondertekening van het reservering ́s document en de koopakte ongeveer drie weken tot twee maanden op zijn hoogst.

In het geval van grotere problemen met het pand, kan deze periode in de loop van de tijd worden uitgebreid.

Van Welex, advocaten en accountants in Spanje, adviseren wij altijd om de diensten van een Nederlandstalige vastgoed advocaat in te huren, die u te allen tijde zal adviseren en bijstaan in het proces van het kopen en/of verkopen van een woning in
Spanje.

Welex biedt een allesomvattende dienstverlening die streeft naar volledige klanttevredenheid.

Neem nu contact met ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje voor vragen van juridische of fiscale aard.

Welex, Advocaten en Accountants
C/ RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 23, LOCAL 7. 29602 MARBELLA.

TEL:+(34)952.77.55.21
www.welex.es