Lesvarianten

NTC-PEUTER-EN KLEUTERONDERWIJS
leeftijd: 2.5-6jaar

Vanaf tweeënhalf jaar kunnen leerlingen ons onderwijs volgen. Er kan ook gedurende het schooljaar gestart worden met de lessen. Op onze locatie in Torremolinos hebben wij op dit moment een aparte peuter-kleutergroep op de zaterdagochtend. Wij werken aan de hand van het peuterprogramma ‘Voorsprong’, dat veel aandacht geeft aan woordenschat en interactieve activiteiten. De peuters en kleuters werken bovendien thematisch met materiaal van de Kleuteruniversiteit en krijgen daartoe werkbladen en groepsactiviteiten die toewerken naar de tussendoelen beginnende geletterdheid..
De nadruk ligt op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen en spreken en expressie.

Vanaf groep 2 maken de leerlingen een start met de letters en klanken, zodat zij al voorbereid zijn als ze naar groep 3 gaan waar ze gaan leren lezen en schrijven in het Nederlands.

NTC-BASISONDERWIJS
leeftijd: 6-12jaar

In groep 3 wordt een start gemaakt met het lezen en schrijven. In schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt op de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast geven we ook veel aandacht aan spreken, luisteren en expressie. Het klankonderwijs is in groep 3 een zeer belangrijk onderdeel van ons lesprogramma (Schraven, 2009).

De groepen 4 tot en met 8 werken uit de methode Taal Actief, een complete methode voor alle taalonderdelen. In deze groepen wordt de (werkwoord)spelling en grammatica steeds belangrijker; hier besteden wij dan ook extra aandacht aan.

Vanaf groep 3 nemen wij de technisch lezen-toets van Dia af (Redzaamheidslezen) en vanaf groep 4 bovendien de toetsen Diatekst en Diaspel (begrijpend lezen en spelling).

NTC-VOORTGEZET ONDERWIJS
leeftijd: 12-18jaar

Net als voor peuter- en basisonderwijs, zijn wij ook voor voortgezet onderwijs aangesloten bij Stichting NOB.

Het grootste gedeelte van de leerlingen werkt toe naar het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), dat vanaf 16 jaar bij ons op locatie kan worden afgelegd, op de niveaus A2-C1 (Europese referentiekaders, zie voor meer informatie: www.cnavt.org).
De methode die wij inzetten voor voortgezet onderwijs is Nieuw Nederlands en voor de NT2-leerlingen o.a. : Vlot Nederlands en Rondje Nederlands. Naast deze methodes maken wij bovendien gebruik van de werkboeken Op Schrift, Link en van de oefenexamens van CNaVT. 


In de onderbouw van het voortgezet onderwijs nemen wij bij Richting 1 en Richting 2-leerlingen de Diatoetsen voor spelling en begrijpend lezen af.

HYBRIDE NTC-ONDERWIJS EN VOLLEDIG ONLINE NTC-ONDERWIJS

Bent u op zoek naar lessen Nederlands voor uw kind vanuit huis of combineert u graag fysieke lessen en online lessen? Dit kan bij ons volledig op maat. 

Meer informatie via info@zigtema.com / www.zigtema.com.
Alle materialen die nodig zijn voor de les zijn online te bestellen.

Geschikt vanaf groep 3 basisschool (6 jaar) tot en met voortgezet onderwijs (met mogelijkheid tot toewerken naar eindexamen Nederlands, met erkend certificaat B2).
Ook bieden wij NT2-online lessen Nederlands voor studenten/volwassenen, met officieel examen A2-C1 (afname op locatie in Torremolinos, Spanje) en certificaat www.cnavt.org.