Lesvarianten

NTC-KLEUTERONDERWIJS
leeftijd: 2.5-6jaar

Vanaf tweeënhalf jaar kunnen leerlingen ons onderwijs volgen. Er kan ook gedurende het schooljaar gestart worden met de lessen. Op onze locatie in Torremolinos hebben wij op dit moment een aparte peuter-kleutergroep op de zaterdagochtend. Wij werken aan de hand van het peuterprogramma ‘Voorsprong’, dat veel aandacht geeft aan woordenschat en interactieve activiteiten. De peuters werken bovendien thematisch en krijgen daartoe werkbladen en groepsactiviteiten die toewerken naar de tussendoelen beginnende geletterdheid.
In groep 1 en 2 (4 -6 jaar) werken wij thematisch.

In deze groepen ligt vooral de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen en spreken en expressie.

Vanaf groep 2 maken de leerlingen een start met de letters en klanken (methodiek José Schraven, 2009), zodat zij al voorbereid zijn als ze naar groep 3 gaan waar ze gaan leren lezen en schrijven in het Nederlands.

NTC-BASISONDERWIJS
leeftijd: 6-12jaar

In groep 3 wordt een start gemaakt met het lezen en schrijven. In schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt op de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast geven we ook veel aandacht aan spreken, luisteren en expressie. Het klankonderwijs is in groep 3 een zeer belangrijk onderdeel van ons lesprogramma (Schraven, 2009).

De groepen 4 tot en met 8 werken uit de methode Taal Op Maat, een complete methode voor alle taalonderdelen. In deze groepen wordt de (werkwoord)spelling en grammatica steeds belangrijker; hier besteden wij dan ook extra aandacht aan.

Vanaf groep 3 nemen wij Cito-toetsen af.

NTC-VOORTGEZET ONDERWIJS
leeftijd: 12-18jaar

Net als voor peuter- en basisonderwijs, zijn wij ook voor voortgezet onderwijs aangesloten bij Stichting NOB.

Het grootste gedeelte van de leerlingen werkt toe naar het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), dat vanaf 15 of 16 jaar bij ons op locatie kan worden afgelegd, op de niveaus A2-C1 (Europese referentiekaders, zie voor meer informatie: www.cnavt.org).

De methode die wij inzetten voor voortgezet onderwijs is Nieuw Nederlands en voor de NT2-leerlingen: Code Plus. Naast deze methodes maken wij bovendien gebruik van de werkboeken Taal op Niveau (voor alle taalonderdelen) en van de oefenexamens van CNaVT.

PRIVÉ ONLINE LESSEN
EN OVERIGE TAALDIENSTEN

Wil je lessen Nederlands volgen vanuit huis? Bij Zigtema Idiomas kan dit via Skype of Zoom www.zigtema.com.
Alle materialen die nodig zijn voor de les worden per mail of post naar je toegestuurd.
Geschikt vanaf groep 2 of 3 basisschool (5 à 6 jaar) tot en met voortgezet onderwijs (met mogelijkheid tot toewerken naar eindexamen Nederlands, met erkend certificaat B2).
Ook NT2-online lessen Nederlands voor volwassenen met officieel examen A2-C1 (afname op locatie in Torremolinos, Spanje) en certificaat www.cnavt.org.
Vanaf 2,5 jaar tot 18 jaar ook les op locatie in Torremolinos mogelijk.