Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Net als elke school in Nederland staan wij onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Eén maal in de vier tot zes jaar komt zij controleren of wij aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gestelde doelen in het schoolwerkplan gehaald moeten zijn en dat de leerlingen per getoetst moment voortgang hebben laten zien en dat hun ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Op basis van haar bevindingen stelt de Onderwijsinspectie een rapport samen, waarin een oordeel gegeven wordt en eventueel verbeteringen worden aangedragen.

Ons laatste inspectierapport vindt u hier: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/

Hieronder vindt u de adresgegevens van de Onderwijsinspectie Buitenland:

Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland

Locatie Tilburg (Afdeling Buitenland)

Bezoekadres:            

Spoorlaan 420

5038 CG  TILBURG

Nederland

Correspondentieadres: 

(onder vermelding van: Afdeling Buitenland)

Postbus 88 

5000 AB Tilburg

Nederland

 

 

Afleveren: 

(onder vermelding van: Afdeling Buitenland)

Spoorlaan 420 (1e etage)

5038 CG  TILBURG

Nederland

W: www.onderwijsinspectie.nl

E: buitenland@onderwijsinspectie.nl/ buitenland@owinsp.nl

 

Vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: (+31) 77 46 56 767

 

 

Inspectie voor Onderwijs voor belangrijke meldingen over onze school:

Klantcontact van de Inspectie: (+31) 88 669 60 60

Ga hier naar de website van de Onderwijsinspectie.