Start Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN 2024-2025

*HYBRIDE ONDERWIJS: EEN COMBINATIE VAN LES OP LOCATIE EN ONLINE LES. VRAAG ONS NAAR DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN.

*MODELO HÍBRIDO: UNA FORMA DE ENSEÑANZA DE MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA. PREGÚNTANOS POR LAS DISTINTAS POSIBILIDADES.

Contact(o): Hester Zigtema (Directora)
T: +34 649 335 336
E: info@nscds.nl

Lessen Nederlands voor 2,5-18 jarigen In Torremolinos Op zaterdagochtend en donderdagmiddag.
Clases de Lengua y Cultura Holandesa (2,5-18 Años) En Torremolinos, Los Jueves Y Sábado

Voorbereiding en afname examen CNAVT (Certificaat Nederlands Als Vreemde Taal) (Vanaf 16 Jaar); Europees Referentiekader-niveaus A2-c1.

Preparación al examen CNAVT y Centro de examen CNAVT (Certificado Neerlandés Como Lengua Extranjera, A partir de 16 Años; Niveles Europeos.

 

Lessen Nederlands voor volwassenen (Beginners En Gevorderden).

Clases de holandés para adultos (nivel inicial e intermedio).

 

Voorbereiding op Inburgeringsexamen.

Preparación al Examen de Integración Social (Inburgering).

 

(Bij)Lessen Nederlands en Spaans voor kinderen en volwassenen.

Clases (de apoyo) de holandés, español y francés para niños y adultos.

 

Online of hybride onderwijs (Zoom) – individueel of in kleine groepen.

Clases a distancia o modelo híbrido (a través de Zoom)- en grupos reducidos o individuales.

 

Existe una colaboración entre nuestro colegio y el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de los Países Bajos para las asignaturas: lengua y cultura neerlandesa para niños entre 3-18 años. Eso quiere decir que usamos materiales escolares y exámenes oficiales, lo que facilita, cuando sea necesario, la afluencia de estudiantes en la educación en los Países Bajos.

Stichting NOB ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland. Wij kunnen van hun kennis gebruik maken bij de begeleiding van onze leerlingen, bij het opzetten van onze schoolleerplannen etc. Maar ook ondersteunt het NOB ons bestuur bij het opzetten van beleidsplannen, het houden van functioneringsgesprekken, communicatie met ouders etc. Wereldwijd zijn er bij de stichting 30 volledig Nederlandstalige scholen, circa 200 Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) scholen en enkele organisaties voor afstandsonderwijs aangesloten. De Stichting NOB werkt intensief samen met de Nederlandse afdelingen van Europese scholen en Shell-scholen.

Hieronder vindt u de adresgegevens van Stichting NOB:

Stichting NOB
Parkweg 20a 2271
AJ Voorburg
Nederland
Tel.:+ 31 70 386 66 46
Website: www.stichtingnob.nl
E-mail: info@stichtingnob.nl

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar jullie school?

Vanaf 2,5 jaar kunnen leerlingen op ieder moment instromen in ons onderwijs.

Tot welke leeftijd kunnen leerlingen bij jullie les krijgen?

Voor basisonderwijs: tot 14 jaar. Leerlingen die ouder dan 14 jaar zijn kunnen voortgezet onderwijs bij ons volgen voor het vak Nederlands; ook voor voortgezet onderwijs zijn wij aangesloten bij Stichting NOB. Het niveau dient dan wel hoog genoeg te zijn. Wij nemen eventueel een intake -toets af om het niveau te bepalen.

Welke nationaliteiten kunnen gebruik maken van jullie onderwijs?

Kinderen waarvan ten minste een van de ouders regelmatig Nederlands of Vlaams spreekt en die de nationaliteit hebben van een van de E.U.-lidstaten.

Moet een leerling Nederlands spreken om toegelaten te worden?

Een leerling moet op 4 à 5-jarige leeftijd ten minste het Nederlands begrijpen. Spelenderwijs kan de taal dan nog worden aangeleerd. De ouders dienen hier wel een actieve rol in te spelen. Vanaf 6 à 7 jaar leren de leerlingen lezen en schrijven in de Nederlandse taal. Het niveau moet dan wel hoog genoeg zijn om dit te kunnen realiseren. Een leerling dient dan al redelijk Nederlands te spreken en het goed te begrijpen.

Als er op een gegeven moment niet genoeg vordering gemaakt wordt en de ouders niet actief deelnemen aan de verbetering van het niveau van het Nederlands, kan de school de inschrijving stopzetten.