Testament in Spanje

Testament Spanje

In dit blog vertelt Welex, uw kantoor van advocaten gespecialiseerd in erfenissen en testamenten in Spanje, onze lezers over een geval dat zich voordeed bij ons bij een Nederlands echtpaar dat een eigendom gekocht had in Spanje.

Een testament opstellen in Spanje

Ons advocatenkantoor gaf hun advies bij de aankoop van een kleine woning in Spanje, die ze gebruikten als tweede verblijfplaats na hun pensioen en jaren werken in Nederland. Na de aankoop raadden wij hen aan om een testament op te stellen in Spanje. Het echtpaar besloot om te wachten omdat ze bezig waren met de formaliteiten voor het opstellen van een testament in hun moederland.

Om een woning te kunnen kopen in Spanje is het noodzakelijk om persoonlijk voor een notaris te verschijnen om de aan –en verkoopakte te ondertekenen. Dit ogenblik is een goed moment om een testament op te stellen in Spanje, voor een Spaanse notaris, om duidelijk te maken wat er met uw goederen dient te gebeuren na uw overlijden. Ons advocatenkantoor beveelt alle cliënten aan om een testament op te stellen in Spanje om uw erfgenamen en legatarissen in de toekomst kopzorgen te besparen.

Om dus terug te komen op ons echtpaar van gepensioneerde Nederlanders; een van hen is helaas korte tijd later overleden en het echtpaar heeft geen tijd gehad om hun testament te ondertekenen, in Nederland noch in Spanje.

De overlevende echtgenote kwam langs op ons kantoor en bracht ons op de hoogte van deze situatie. Ze bracht een Europese Erfrechtverklaring, uitgegeven door de bevoegde autoriteit in Nederland, mee, opdat we haar erfenis in Spanje zouden regelen.

En de lezers zullen zich afvragen: wat is die Europese Erfrechtverklaring? Kan deze dienst doen als compensatie voor een testament in Spanje?

De Europese Unie keurde in 2012 een Verordening goed (nr. 650/2012 van 4 juli 2012) voor de regeling van bevoegdheden, toepasselijke wetgeving, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissing en openbare documenten inzake erfopvolging en de creatie van een erfrechtverklaring op Europees niveau.

We zeiden dat de Europese Erfrechtverklaring een geldig document is in alle lidstaten die het ondertekend hebben en dat deze het mogelijk maakt om de goederen van een erfenis in te schrijven in de overeenkomstige Registers van elke lidstaat, ten gunste van erfgenamen, legatarissen die er rechtstreekse rechten op hebben en executeurs testamentair, beheerders die hun rechten moeten kunnen uitoefenen in andere lidstaten. Elke lidstaat zal bepalen welke autoriteit bevoegd is om dit soort verklaringen op te stellen.

Normaal is het de notaris van elke lidstaat die bevoegd is om deze Erfrechtverklaring op te stellen.

De Europese Erfrechtverklaring dient beschouwd te worden als erfrechttitel in elke lidstaat, zonder bijkomende formele of schriftelijke vereiste. Maar soms kunnen we geconfronteerd worden met obstakels.

We keren terug naar onze Nederlandse cliënte die naar ons kantoor kwam met de Europese Erfrechtverklaring na het overlijden van haar echtgenoot, uitgegeven door de bevoegde notaris in Nederland.

Er dient opgemerkt te worden dat de uitgifte van de Europese Erfrechtverklaring vrijwillig gebeurt op verzoek, in ons geval, van de weduwe van haar echtgenoot, universele erfgename van de goederen van haar overleden echtgenoot. Desondanks werd de verklaring die uitgegeven werd door de Nederlandse notaris door het Spaanse recht beschouwd als een te kort document, dat niet de noodzakelijke elementen bevatte om het proportionele aandeel in de woning op naam van de weduwe te kunnen inschrijven in het Eigendomsregister.

De Spaanse notaris weigerde bij het analyseren van de Europese verklaring die we hem voorlegden om de akte van aanvaarding en toekenning van de erfenis te verlijden ten gunste van de ervende echtgenote door middel van dit certificaat dat niet volstond. Uiteindelijk konden we ervoor zorgen dat de Nederlandse notaris een verduidelijking van de Europese erfrechtverklaring afleverde, waardoor de inschrijving van de woning ten gunste van onze cliënte uitgevoerd kon worden.

Desondanks willen we dat onze lezers uit het voorgaande besluiten dat ze veel administratieve formaliteiten en het verzamelen van documenten kunnen vermijden indien ze een testament opstellen in Spanje. Hun erfgenamen zullen er dankbaar voor zijn.

Het is een goede raad van Welex, uw advocatenkantoor in Spanje voor alle buitenlandse burgers die een tweede verblijf hebben in Spanje.

Wenst u een testament op te stellen in Spanje? Aarzel niet om nu contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Spanje!

Welex, Advocaten en Accountants
C/ RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 23, LOCAL 7. 29602 MARBELLA.
TEL:+(34)952.77.55.21
www.welex.es