U als

U als

affection, beach, parents

U ALS OUDER

U als ouder bent betrokken bij de Nederlandse School “Parasol” Costa del Sol. Uiteraard omdat uw kind(eren) bij ons Nederlandstalig onderwijs volgt. Wij dragen er zorg voor dat onze leerlingen steeds vooruit gaan zonder dat we hen overvoeren met kennis of huiswerk. Vaak hebben ze immers vanuit hun eigen school al genoeg huiswerk. Wel promoten wij het zelfstandig lezen, o.a. ter bevordering van de woordenschat en geven regelmatig een leesboek mee naar huis.

Vanuit de school organiseren wij regelmatig een activiteit en zullen wellicht ook uw ondersteuning vragen, bijvoorbeeld in de vorm van activiteitenbegeleiding. Ook anderszins zijn er wellicht mogelijkheden om onze school te ondersteunen.

Het digitale tijdperk biedt ons de mogelijkheid om uw betrokkenheid met de school te vergroten. Veel informatie over de lesmethode, schoolorganisatie en bijvoorbeeld de geplande activiteiten vindt u op deze website.

Mocht u een vraag hebben, dan vindt u op onze website de contactgegevens van het bestuur en het onderwijsteam. Graag staan wij u te woord.

U ALS NEDERLANDER

De Nederlandstalige School aan de Costa del Sol geeft onderwijs in deeltijd aan kinderen met (vaak) Nederlandse of Belgische ouders. De kinderen bij ons op school volgen een methode zoals die ook op veel Nederlandse scholen gebruikt wordt. Ook worden wij op dezelfde manier geïnspecteerd door de Onderwijsinspectie. Met kleinere klassen dan in Nederland kunnen wij optimale kwaliteit en een prima leeromgeving bieden. De laatste jaren kennen we zowel een grote aanwas van kinderen van wie de ouders al lang in Spanje wonen, als ook van kinderen van nieuwe emigranten. Het blijkt dat veel kinderen op latere leeftijd in Nederland of België willen gaan studeren. Het beheersen van de Nederlandse taal is dan vaak een noodzaak. Ook blijkt uit onderzoek van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), dat een kind in de huiselijke sfeer een veel beperktere woordenschat ontwikkelt dan wanneer een kind zijn taal op school kan ontwikkelen.

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via de contactpagina.

Mocht u een andere vraag hebben, dan staan wij u uiteraard ook graag te woord.

U ALS BELG

De Nederlandstalige School aan de Costa del Sol kent de laatste twee jaar een gestage toeloop van Belgische kinderen. Wij geven Nederlandstalig onderwijs waardoor ook Belgische kinderen met bijzonder veel plezier hun eigen taal blijven ontwikkelen op onze school. Ook kunnen wij dankzij de hulp van ouders hier en daar ´Belgische` accenten leggen ter bevordering van de schoolvreugde.

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind aan te melden voor Nederlandstalig onderwijs, kunt u de contactpagina invullen. Ook kunnen wij u op verzoek in contact brengen met andere Belgische ouders, die u kunnen vertellen over de ervaringen van hun kinderen bij ons op school.

Mocht u een andere vraag hebben dan staan wij u uiteraard ook graag te woord.

U ALS SPONSOR / DONATEUR

Onze school heeft uw hulp hard nodig als sponsor. Voor ons Nederlandstalig onderwijs zijn wij afhankelijk van de ouderbijdragen en sponsoring of donaties.

Donaties in de vorm van eenmalige geldelijke bijdragen, kopieerpapier, schrijfmaterialen, ICT-materialen, etc., zijn zeer welkom.

Wilt u als sponsor fungeren, dan kunt u ons steunen door jaarlijks 450 euro te betalen en hiermee uw bedrijf te promoten via onze webpagina, met een banner en vermelding in schoolgids, op cultuurdagen, promotiemateriaal, e.d.

Geef onze school en leerlingen een toekomst!

Meer informatie via Hester Zigtema: nscds.algemeen@gmail.com