Welke kosten heb ik bij de aankoop van een woning met tweede overdracht in Spanje?

Kosten heb ik bij de aankoop van een woning met tweede overdracht in Spanje

De aan- en verkoop van een woning met tweede overdracht in Spanje, d.w.z. waarbij de verkoper een particulier is of de woning reeds eerder bewoond is, is in Spanje onderworpen aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting varieert afhankelijk van de autonome gemeenschap waarin de woning gelegen is.

In Andalusië ligt het belastingtarief tussen 8 en 10%, afhankelijk van de aankoopprijs van de woning. Zo zou in Andalusië de schaal verdeeld zijn op de volgende wijze:

Belastbare basis tot heffingVolledig quotumRest belastbare basisToepasselijke
0,000,00400.000,008,00%
400.000,0132.000,00300.000,009,00%
700.000,0159.000,00en meer10,0%

Voorbeeld:

Als de tweedehandswoning die u wenst aan te kopen in Andalusië een prijs heeft van 750.000,00 euro wordt de te betalen overdrachtsbelasting op de volgende wijze berekend:

Op de eerste 400.000,00 euro wordt een heffingstarief van 8% toegepast.

Op de volgende 300.000,00 euro een tarief van 9%.

En op de overblijvende 50.000,00 euro zou een tarief toegepast worden van 10%

Daarom zou de te betalen belasting 64.000,00 euro bedragen, in te brengen in de Schatkist van de Raad van Andalusië.

Bovendien dient de overdrachtsbelasting rekening te houden met de kosten voor de notaris, het eigendomsregister en de kosten voor de advocaat op het ogenblik van de aankoop van de woning.

Vanuit Welex bevelen we u aan om, vóór het opstarten van om het even welke formaliteit met betrekking tot de aankoop van een eigendom, contact op te nemen met onze kantoren, waar we u professioneel zullen ontvangen en alle punten zullen uitleggen waarmee u rekening dient te houden bij de aankoop van uw woning. Bovendien bezorgen we u een overzicht van alle kosten die verbonden zijn aan de

aankoop van uw woning, zowel indien het gaat om aan- en verkoop van een recent gebouwde woning als van een tweedehandswoning in Spanje.

Welex, Advocaten en Accountants
C/ RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 23, LOCAL 7.
29602 MARBELLA. TEL:+(34)952.77.55.21
www.welex.es