De Nederlandse School
aan de Costa del Sol

Nederlandse School Parasol
Costa del Sol

Welkom op onze website

Op onze school ‘Parasol’ verzorgen wij diverse taallessen voor alle leeftijden. Ook nemen wij erkende examens Nederlands als vreemde taal af (Europees referentiekader A2-C1) en bereiden onze leerlingen/studenten hierop voor. Particulier Nederlandstalig dagonderwijs en afstandsonderwijs via Skype of Zoom behoren ook tot de mogelijkheden.

Sinds enkele jaren kunnen kinderen vanaf groep 3 tot voortgezet onderwijs hybride onderwijs bij ons volgen (een combinatie van les  op school en online).

Nuestro colegio ‘Parasol’ les ofrece varios cursos de idiomas para todas las edades. Además somos un centro oficial de exámenes de neerlandés como lengua extranjera (niveles europeos A2-C1).

También ofrecemos clases particulares a diario (primaria, currículo neerlandés) y clases a distancia por Skype o Zoom. Más información a través de Hester Zigtema, nscds.algemeen@gmail.com.

Voor informatie over onze lessen kunt u contact opnemen met Hester Zigtema via nscds.algemeen@gmail.com of +34 649 335 336. 
Momenteel hebben wij 1 leslocatie in Torremolinos (donderdagmiddag en zaterdagochtend).

Waar staan we voor

De Nederlandse School Parasol Costa del Sol wil openstaan voor elke ouder en kind die de Nederlandse taal als een belangrijk onderdeel in hun leven zien. Voor nu en in de toekomst.

In een omgeving waarin de Spaanse taal vaak de leidende taal is, wil de Nederlandse School Parasol Costa del Sol voor ouders en kinderen mee bouwen aan een belangrijk fundament in hun leven.

Naast het taalaspect proberen we uit te dragen dat respect, verdraagzaamheid en solidariteit belangrijke waarden in het leven zijn. Vele van onze leerlingen zijn immers “immigranten” en moeten vanuit die positie hun leven opbouwen.

Als NTC-school werken wij toe naar een mogelijke instroom in het onderwijs in Nederland. Met veel plezier en energie proberen we in een kindvriendelijke omgeving onze leerlingen Nederlandstalig onderwijs te geven. Voor ons is het belangrijk dat ouders kritisch meedenken om samen het beste uit de kinderen te halen.

Onze School

Kwaliteit

De Nederlandse School Parasol Costa del Sol bestaat nu ruim 25 jaar en is voor zowel NTC basis- als voortgezet onderwijs aangesloten bij Stichting NOB en de Onderwijsinspectie Nederland.

Wij werken met bevoegde en ervaren leerkrachten en onderwijs op maat staat bij ons voorop.


Lessen

De lessen op de Nederlandse School hebben een duur van twee uur en op zaterdag van drie uur.
Momenteel wordt er les gegeven op de volgende tijdstippen:

Torremolinos
Donderdag: 17.00-19.00 uur

Zaterdag: 10.00-13.00 uur


Online in groepsverband (aanvullend, naast les op lespunt): 1x per maand op de zaterdagochtend
Online individueel of in groepsverband (volledig online, 45-60 minuten per week): dag en tijdstip in overleg

Methodes

Mede op advies van de Schoolinspectie volgen wij de lesmethode “Veilig Leren Lezen” voor groep 3 en “Taal Actief' voor groep 4 tot en met 8. De kleutergroepen krijgen thematisch onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de methode “Nieuw Nederlands” op diverse niveaus.

Bovengenoemde methodes worden ook in Nederland veel gebruikt en zorgen voor een uitstekende ontwikkeling van uw kind in elke fase van het onderwijs.

Lesvarianten

NTC-KLEUTERONDERWIJS
leeftijd: 2.5-6jaar

NTC-BASISONDERWIJS
leeftijd: 6-12jaar

NTC-VOORTGEZET ONDERWIJS leeftijd: 12-18jaar

PRIVÉ ONLINE LESSEN
EN OVERIGE TAALDIENSTEN

Locaties

TORREMOLINOS

Apartamentos La Rosa de la Carihuela
C/ Ciudad de Porcuna 10-oficina
La Carihuela, 29620 Torremolinos (Málaga) 
Op Donderdag van 17-19 uur.

Op zaterdag van 10-13 uur.

ONLINE

Dag en tijdstip overeen te komen (Nederlands taalonderwijs voor alle leeftijden en niveaus)
Prijs afhankelijk van aantal lessen, niveau en lesduur